trang chủ tin tức xe Tin salon
Đề xuất áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn với xe ô tô thân thiện môi trường Đề xuất áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn với xe ô tô thân thiện môi trường

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn đối với xe thân thiện với môi trường, bao gồm ô tô điện và xe hybrid.